Yhdistyksen kokous 11.2.2013 klo 18:00, Cafe Sali

Rauman elävän musiikin yhdistys Relmu ry Esityslista

Vuosikokous 11.2.2013 klo 18:00
Café Salin kabinetti

1. Kokouksen aloitus

2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

3. Kokousksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus

6. Tlinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus

8. Hallituksen valinta
Valittiin tulevalle kaudelle hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava, jäsensihteeri, varajäsenet (x2)

9. Toiminnantarkastajien valinta
Valittiin yhdistykselle toiminnantarkastajat (x2) sekä varatoiminnantarkastajat (x2)

10. Muut esille tulevat asiat

11. Seuraava kokous

12. Kokouksen päättäminen

Hallitus